De Nederlandsche Bank

(For English, please scroll down)

24/7 op het scherpst van de snede

Bij de Nederlandsche Bank werken we continu om de financiële zekerheid van miljoenen Nederlanders te beschermen. Op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door toezicht te houden op financiële instellingen, zodat je veilig kunt blijven lenen en sparen. En om ervoor te zorgen dat pensioenen kunnen worden uitbetaald.

Professionaliteit vs. respect
Om ons werk goed te doen, moeten we naar buiten toe zakelijk zijn. We nemen onze verantwoordelijkheden en werken samen op nationaal en internationaal niveau. Hetzelfde geldt eigenlijk op onze werkvloer. We vinden het belangrijk dat je achter je keuzes staat en ze kunt verdedigen. Collega's behandel je met respect, maar je durft ze ook aan te spreken op hun gedrag en resultaten. Want je wilt samen groeien en nog beter worden.

We hebben jou nodig
Of je nu stage loopt, trainee bent of als starter je eerste risicoanalyses maakt: wat je kunt en wie je bent is voor ons altijd even belangrijk. Je kunt hier op je eigen manier het verschil maken in het zenuwcentrum van onze economie. Daarvoor krijg je veel verantwoordelijkheden en werk je op het scherpst van de snede. Dat wil niet zeggen dat we alleen de allerslimsten zoeken. Slim zijn zegt ons namelijk niet zo veel zonder inzet, mentaliteit, creativiteit en daadkracht.

Ontwikkel je talent en kennis
Als je bij ons aan de slag wilt, stellen we hoge eisen, maar dat wil niet zeggen dat je hoogtepunt al is bereikt. Bij ons kun je jezelf verder verdiepen en verbreden. Tenminste, als je zelf die inzet en drive toont. Zo kun je je eigen opleidingstraject uitstippelen en deelnemen aan verschillende leertrajecten van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

Voor wat hoort wat
En dan bedoelen we niet alleen je salaris, 13e maand en vakantiegeld, maar ook flexibiliteit in je werktijden en alle andere faciliteiten die horen bij het nieuwe werken. Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve zorgverzekering en een uitstekende pensioenregeling. Verder mag je gebruikmaken van onze interne sportfaciliteiten en hebben we een eigen opleidingscentrum.

Traineeship: leer ons van binnenuit kennen
Net afgestudeerde professionals in spe krijgen de kans om tijdens ons traineeship van twee jaar ongelooflijk veel te leren. Je duikt meteen in het diepe, werkt mee aan projecten en gaat inhoudelijk aan de slag. Je leert de Nederlandsche Bank van binnenuit kennen, terwijl jij het allerbeste uit jezelf haalt.

Van stage tot afstuderen
Ook als student ben je welkom. Verschillende afdelingen binnen de Nederlandsche Bank bieden meeloop- en afstudeerstages aan. Vind je op onze site geen stageplek die je aanspreekt, maar heb je wel een interessante opdracht geformuleerd, laat het dan weten. We staan altijd open voor goede eigen initiatieven. Als het kan helpen we je verder en zorgen we ervoor dat je bij ons aan de slag kunt.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met onze campus recruiters via 020 524 2187 of mail naar campusrecruitment@dnb.nl. Op werkenbijdnb.nl lees je meer over het traineeship, onze vacatures, stageplekken en evenementen. Daar kun je ook online solliciteren.


Leading the way, 24 hours a day

At De Nederlandsche Bank (DNB) we work continuously to protect the financial security of millions of Dutch citizens. We do that in all kinds of ways, for example by supervising financial institutions so that you can continue to borrow and save safely. And to ensure that pensions can be paid.

Professionalism versus respect
To do our work properly, we have to be rigorously businesslike. We take our responsibilities and collaborate at national and international level. The same applies within the organisation. We think it's important to believe in your choices and to be able to defend them. You treat colleagues with respect, but you are not afraid to hold them accountable for their conduct and results. Because ultimately we all want to grow together and become even better at what we do.

We need you
Whether you are currently on an internship, working as a trainee or as a starter making your first risk analyses, what you can do and who you are, are always of paramount importance for us. At DNB you can make the difference in your own way at the nerve centre of our economy. To help you do that, you will be given lots of responsibility and will be doing work that really counts. That doesn't mean we are only looking for the cleverest people. Being clever doesn't mean so much to us unless it's accompanied by commitment, mentality, creativity and decisiveness.

Develop your talent and knowledge
We set high standards if you want to come and work with us. But that doesn't mean that you have already reached your peak. At DNB you will have the opportunity to deepen and broaden your knowledge further. At least, if you display the necessary commitment and drive to do so. You can for example put together your own training pathway and take part in the various training programmes offered by the European System of Central Banks.

Something in return
And we don't just mean your salary, end-of-year bonus or holiday pay, but also flexibility in your working hours and all the other facilities that go with the New World of Work. There's an extensive package of fringe benefits, including collective health insurance and an excellent pension scheme. And we also have our own internal sports facilities and our own training centre.

Traineeship: learn about us from the inside
Future graduate professionals have an opportunity to learn an unbelievable amount in a two-year traineeship with us. You will be thrown straight in at the deep end, working on projects and focusing on the heart of the matter. You will get to know DNB from the inside, whilst at the same time bringing out the very best in yourself.

From internship to graduation
You're also welcome here as a student. Several departments within DNB offer traineeships and graduation internships. If you don't see an internship on our site that appeals to you, but have formulated an interesting assignment, let us know about it. We are always open to people with good initiatives. If possible, we'll help you along the way and ensure that there is a place for you with us.

More information
If you'd like more information, contact one of our receruiters ( +31 (0)20 524 2187) or e-mail campusrecruitment@dnb.nl. You can read more about traineeships, our vacancies, internships and events at werkenbijdnb.nl. You can also apply online there.

Summary

Location Headquarters in The Netherlands:
Amsterdam
Location Headquarters:
Amsterdam
Employees in The Netherlands:
1538
Employees Worldwide:
1538
Active in countries:
Netherlands