Ministerie van Financiën

Missie
Wij bewaken de schatkist en werken aan een financieel gezond Nederland.

Het ministerie werkt aan een goede financiële huishouding van Nederland, int belastingen op basis van solide fiscale regelgeving en ziet toe op een doelmatige besteding van overheidsgeld. Het ministerie maakt regels voor het goed functioneren van het financiële stelsel en werkt aan een sterke economische structuur die verankerd is in een economisch en financieel gezond Europa.

Onze basiswaarden

  • Toegewijd

Wij werken voor de parlementaire democratie en haar instellingen. Dat doen we rechtmatig, integer en efficiënt. We staan, samen met andere departementen, voor de publieke zaak.

  • Deskundig en professioneel

Wij zijn kritisch op ons werk en we durven onze nek uit te steken. We werken professioneel en we werken samen. We geloven niet in bureaucratie, maar in het kunnen van onze collega's.

  • Aanspreekbaar

Wij zijn ons ervan bewust dat ons werk burgers en bedrijven raakt en handelen daarnaar. We vinden het belangrijk om de meningen van anderen te horen, treden respectvol naar buiten en zijn transparant in ons werk.

  • Stimulerend

Wij motiveren, corrigeren en ontwikkelen elkaar. We doen recht aan elkaars verantwoordelijkheden en komen onze afspraken na. We staan open voor nieuwe ideeën en we willen blijven leren.

Summary

Location Headquarters:
Den Haag